Щедро: 7 души вземат по 100 лева обезщетение от НАП