Ангелкова: Германците могат да ползват балнеолечебниците ни с техните здравни каси