Българската „Олива“ получи €35 млн. заем от Черноморската банка