8 са кандидатите за строителен надзор на новия обходен път на Бургас