Словения отново забранява събирания на над 50 души на едно место