От АОБР разчитат на бързо приемане на законодателните промени за държавна помощ за енергоинтензивните индустрии