Сектор "Култура" ще получи европейско финансиране за възстановяване след кризата