Да се закрие "Вътрешна сигурност" в МВР призова Емануил Йорданов