Немската компания Костал мести производството си в Пазарджик