Защо три цигари не се палят с една кибритена клечка