Google Photos вече не архивира по подразбиране снимките от социалните мрежи