Защо с такава любов правим „Турски поток”, а с такова отвращение – гръцката връзка