Интелектуалци и писатели настояват да се запази списание "Море"