Работодателите у нас могат да оценяват онлайн риска от Ковид-19