Полша е готова за енергиен преход, но не и без подкрепата на Европа