До днес банките решават кои кредити подлежат на разсрочване