Откриване на сцена "На стълбите" - на открито пред Театър "София". Гостува Клас доц. Пенко Господинов със спектакъла „Солунските съзаклятници“ - 1 юли, 20:30 ч.