Анри Кулев с Наградата на София на Столична община. За принос към изкуството на киното