Над 30% от предприятията у нас са с ръст в иновациите за периода 2016-2018 г. - Управление и бизнес