Shell описва активи в размер на до 22 милиарда долара