Песни, танци и сълзи за изпращането на седмокласниците в Конуш