Енергийната комисия в ЕП подкрепи включването на природния газ в обхвата на Фонда за справедлив преход