България сред държавите в „зеления списък“ на Румъния