Работодателите могат да оценят онлайн риска от СOVID-19