Британската икономика стартира 2020 г. с най-големия спад от 40 години