Д-р Виолета Снегарова: „Много българи подценяват ползите от закуската“