Отварят границите на ЕС за граждани на 14 страни извън общността