Над 30% от предприятията са правили иновации в периода 2016-2018 г.