Искат премахване на правилото в шаха белите фигури да започват първи