Продължавам да съм в отлично здраве: "болен от К19" общински съветник