Промишлената активност в Китай се възстановява по-бързо през юни