Федералният резерв спасява производителите на петрол и газ