Нинова: Изборът е общ фронт срещу модела на управление или кръгла маса с модела на управление