Поредни проблеми за Boeing - този път с адрес Норвегия