Депутати и екоактивисти обсъждат Закона за биоразнообразието