Млади изследователи от Тракийския университет участват в проучване за къщички за гнездене на белошипи ветрушки в Сакар