Отново - доклад с данни, че Китай принудително стерилизира ислямско малцинство