Изтича срокът за плащане на данък сгради с отстъпка