Помощта на ЕС за възстановяване може да е зависима от върховенството на закона