Уилям Бътлър Йейтс. Любовта, поезията, смъртта и Ирландия