Помагат по 60/40 и на неплатили данъци, за да стигне за над 2 млн. работници