Ще променят ли инвеститорите бизнеса на посредниците?