Германия подкрепи програма за изкупуване на облигации