Откриха три санирани блока по ОП "Региони в растеж" в Горна Оряховица