Външно привика за обяснения посланика ни в Алжир, за когото лобирал Бобоков