Съветът на ЕС удължи част от санкциите срещу Русия до края на 2021 г.