10% увеличение за заплатите на военните и през следващата година