Няма превишаване за нормите на замърсяване на въздуха в Свищов