Берлин подкрепи програмата на ЕЦБ за изкупуване на облигации