GS: Няколко компании с по-добро от пазарното съотношение доходност-риск